Znanje vsaj enega tujega jezika je postalo nuja; kamor koli se obrnemo, smo z njim soočeni in včasih se temu res ne moremo ali ne želimo več izogniti, pa naj gre za nove poslovne priložnosti, potovanje ali pogovor z novim zetom iz tujine. Da se boste s tem končno enostavneje spopadli tudi vi, smo pripravili 9 stopenj splošnih tečajev, od tiste prve za čiste začetnike do najvišje za vse, ki ste že skoraj dosegli mojstrske veščine sporazumevanja in bi radi pregnali še zadnje dvome.
Zavedamo se, da je izbira stopnje tečaja, v katerega se želite vpisati, pogosto zahtevna naloga, zato vam pred začetkom vsakega tečaja ponujamo brezplačno testiranje, s katerim vas bo učitelj izbranega jezika usmeril v glede na vaše znanje in želje najprimernejšo stopnjo.

Stopnja 1: vstopna raven A1
• Tečaj je primeren za popolne začetnike
• Udeleženec je ob koncu tečaja sposoben prepoznati osnovne, pogoste besede in z njimi nagovoriti sogovornika: zna pozdraviti, se opravičiti, predstaviti sebe in druge, tvori preproste povedi in se okvirno znajde v osnovnih znanih situacijah, ko se sooči s tujegovorečim sogovornikom, ki govori počasi in v standardnem jeziku. Tvoriti zna osnovna kratka sporočila, npr. izpolniti obrazec, napisati razglednico ipd.
• Trajanje: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom


Stopnja 2: vmesna raven A2
• Tečaj je primeren za tiste, ki ste se jezika že učili, vendar je od takrat preteklo že veliko časa in so v spominu ostale le posamezne besede
• Udeleženec ob koncu tečaja obvlada osnovno interakcijo: sposoben je tvoriti manj kompleksne povedi v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, prepozna in uporablja besedišče, ki ga potrebuje v pogostih življenjskih situacijah, npr. pri nakupovanju, poizvedovanju o smeri itd.
• Trajanje tečaja: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom


Stopnja 3: močna vmesna raven A2+
• Udeleženec je ob koncu tečaja sposoben intenzivneje sodelovati v pogovoru, pri sporazumevanju v pogostih življenjskih situacijah potrebuje manj pomoči sogovornika, zna izraziti svoje mnenje, razume krajša vsakdanja besedila in obvestila, učinkovito uporablja zaimke, osnovne glagolske čase ipd.
• Trajanje tečaja: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom


Stopnja 4: raven sporazumevalnega praga B1
• Udeleženec se ob koncu tečaja znajde v večini situacij, na katere naleti med potovanjem po deželi, kjer govorijo jezik, ki se ga uči, govoriti zna o svojih željah in je sposoben kratko utemeljiti svoje mnenje ter odločitve, razume bistvo radijskih oz. televizijskih prispevkov, ki so govorjeni v standardnem jeziku, pripravljen je tvoriti daljše preprostejše povezane monologe o področjih, ki so mu blizu in ga zanimajo
• Trajanje tečaja: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom


Stopnja 5: močna raven sporazumevalnega praga B1+
• Udeleženec ob končanem tečaju veliko bolj suvereno izrazi svoje mnenje, pripravljen je nuditi konkretne informacije, ki jih od njega pričakuje sogovornik, samozavestneje sodeluje v izmenjavi vseh vrst informacij iz področij interesa, tudi nepripravljen se vključi v razprave o splošnih temah, napiše pismo, e-sporočilo, obvestilo ipd.
• Trajanje tečaja: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom


Stopnja 6: višja raven B2
• Udeleženec je ob koncu tečaja sposoben zelo učinkovite argumentacije stališča, ki ga v pogovoru zagovarja, večinoma se zaveda napak, ki se pojavijo, in jih popravi, sogovornika, ki govori v standardnem jeziku, razume tudi v hrupnem okolju, komunikacija poteka bolj sproščeno, tekoče in spontano, razume tako besedila s konkretno kot z abstraktno temo
• Trajanje tečaja: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom


Stopnja 7: močna višja raven B2+
• Udeleženec po tej stopnji ne le učinkovito argumentira svoje mnenje o določeni zadevi, temveč se tudi spretno odziva na izjave sogovornika in tako pomembno prispeva k razvoju in uspešnosti pogovora oz. dogovora ter k njegovemu nadaljnjemu poteku, govori tekoče, tako da domači govorec med pogovorom z njim ne čuti potrebe po prilagajanju jezika in se ob njem lahko vede kot v pogovorih z domačimi govorci
• Trajanje tečaja: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom


Stopnja 8: raven učinkovitosti C1
• Udeleženec ob koncu tečaja spretno uporablja svoje bogato besedišče in se vsaki jezikovni zagati elegantno in večinoma neopazno izogne s parafraziranjem, bere vsa vrsta besedil, v katerih je sposoben tudi razlikovati med različnimi slogi, brez težav razume televizijske in radijske vsebine v tujem jeziku, tvoriti zna poglobljena besedila (npr. eseji, članki) o zahtevnih temah.
• Trajanje tečaja: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom


Stopnja 9: raven mojstrstva C2
• Udeleženec se ob usvojitvi te stopnje približa naravnemu govorcu, razume in zna izražati majhne pomenske odtenke, razume narečja in idiomatiko, zna tvoriti zelo zahtevna besedila, ki jih slogovno ustrezno prilagodi posamezni situaciji, z lahkoto razume vse vrste pisanih in govorjenih besedil in se v pogovoru odziva spontano, tekoče, skoraj kot da bi govoril v svojem jeziku.
• Trajanje tečaja: 60 ur
• Velikost skupine: 3 do 6 tečajnikov
• Začetek tečaja: september 2018
• Prijave: v mesecu pred izbranim terminom

Splošni tečaji
Image is not available
Image is not available

Vsebine vseh stopenj se opirajo na Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO), saj se trudimo čim bolj približati evropskim standardom ter tako prispevati k poenotenju znanj, odpravljanju ovir v sporazumevanju in lažjemu prepoznavanju ter priznavanju vaših kvalifikacij v mednarodnem prostoru.

Cenik:

Image is not available
*Plačilo prvega obroka se izvede ob pričetku tečaja
Slider