INŠTRUKCIJE

Inštrukcije angleščine, nemščine in slovenščine so namenjene vsem učencem, dijakom in študentom, ki se soočajo s težavami pri teh predmetih, pa naj gre za borbo za pozitivno oceno, za zviševanje ocene, s katero niso zadovoljni, ali nadgrajevanje znanja, ki jim bo pri prihodnji poslovni poti še kako koristilo.

Na inštrukcijah jim želimo dokazati, da so tuji jeziki lahko zanimivi, poskušati želimo vzbuditi ljubezen do njih in do odkrivanja novega, tako da učenje jezikov ni več muka in da se ocene pogosto izboljšajo tudi kot logična posledica kvalitetnega preživljanja prostega časa in ne samo s stalnim guljenjem učbenikov.

Slider